Sjoed van het Erve

AANtWERK Beweegt

Sjoerd van het Erve over het belang van lobby

“Met 150 leden heb je een serieuze stem in Den Haag"

De meeste mensen die een arbeidsbeperking ervaren willen nog liever gisteren dan vandaag aan het werk. Als werkende voel jij je nou eenmaal nuttig en bovendien gelukkiger. Toch lukt die baan vinden en houden nog te vaak niet voor deze groep. Werk aan de winkel dus, vinden wij van AANtWERK. De lobbytak moet als één van de drie pijlers het verschil gaan maken in het politieke landschap van het sociaal domein. Zodat bedrijven straks veel gemakkelijker dan nu inclusief kunnen ondernemen. Sjoerd van het Erve is kartrekker van ‘AANtWERK Beweegt’.

“Die condities om inclusief te ondernemen”, benadrukt Van het Erve, “zijn belangrijk omdat werkgevers hierdoor wel of juist niet kiezen voor iemand die een arbeidsbeperking ervaart. Zijn de regels soepel of juist complex? Zijn er middelen beschikbaar? Worden gemeenten en ontwikkelbedrijven voldoende in staat gesteld om bedrijven te ondersteunen? Allemaal vragen die ertoe doen en waar wij ons met lobby hard voor maken.”

Dat de directeur van Weener XL de rol van kartrekker op zich neemt is geen toeval. “Ik ben acht jaar bestuurslid geweest van brancheorganisatie Cedris en daarnaast lid van de commissie besturing & bekostiging van de sector. Vanuit beide rollen heb ik regelmatig contact met het ministerie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Niet onbelangrijk: de Brabantse ontwikkelbedrijven hebben inmiddels een stevige positie ingenomen en trekken gezamenlijk op. Samen met 150 geëngageerde leden in het bedrijfsleven hebben we daarmee een serieuze stem in Den Haag.”

“Uiteindelijk gaat het erom dat zoveel mogelijk mensen duurzaam aan werk geholpen worden”, vertelt Sjoerd. “Dit betekent niets anders dan dat er alles uit de kast wordt gehaald om voor iedere werkzoekende die door een beperking tegen zijn of haar wil thuis zit een baan te vinden. Voor de lange termijn, dus met goede begeleiding en alles wat er nog meer nodig is.”

Meer over AANtWERK Beweegt hoor je later dit jaar tijdens de jubileumshow van AANtWERK. Sjoerd van het Erve vervult de lobby-rol samen met bestuursleden Marianne Holleman en Bart Zegers.

Elske Doets

Elske Doets: "Leeftijdsgrenzen zijn hopeloos achterhaald'

Lees het hele artikel hier >>
Ine defintief

Inspiratie

Yuverta zet in op zij-instromers

“Wanneer iemand niet in het perfecte plaatje past, maar wel graag voor jouw organisatie wil werken, probeer het dan gewoon.”

Personeelstekort. Werkgevers moeten er vandaag de dag bijna allemaal aan geloven. Een kijkje op de website van opleider Yuverta laat 65 openstaande vacatures zien, veelal voor docenten in het vmbo. Hoewel deze grootste groenopleider van Nederland er alles aan doet om het docentenberoep en de organisatie in the picture te zetten, moet zij het ook van zij-instromers hebben. Yvonne Visser, zelf ooit begonnen als docentenopleider, wil dit jaar liefst zo’n 25 zij-instomers aantrekken. Ine Stallaart (je ziet haar op de foto) is er zelf een. Ze maakte de switch van food productontwikkelaar naar docent bij de opleiding Voeding- en Leefstijladviseur van Yuverta.

De 37-jarige Den Dungense - een plek onder de rook van Den Bosch – komt uit een echte onderwijsfamilie. Bij zowel vader, moeder als zuslief stroomt het onderwijsbloed door de aderen, evenals bij oom, tantes, neefjes en nichtjes. “Het is eerder uitzondering dan regel als je dat niet doet”, lacht Ine. “De laatste paar jaren begon het te kriebelen en toen deze vacature voorbij kwam, wist ik dat ik het moest doen. Ik heb net mijn PDG traject - Pedagogisch Didactisch Getuigschrift – afgerond en sta al een tijdje voor de klas. Studenten verder helpen in hun persoonlijke zoektocht naar wat ze willen, waar ze naartoe willen groeien en ze daarbij ondersteunen doe ik het liefst. Bovendien vind ik het leuk om de kennis uit het werkveld in te kunnen zetten voor de klas. Het is ontzettend divers werk. Zo sta je voor de klas, houd je individuele coachgesprekken met studenten, bereid je lessen voor en gaat op stagebezoek. Geen dag is hetzelfde en de tijd gaat als een razende voorbij.”

Overstap naar onderwijs is groot
Zij-instromers dus. Ze zijn hard nodig. Landelijke prognoses laten zien dat personeelstekorten de komende jaren verder zullen toenemen en het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding helaas daalt. Ondanks het tekort merkt Yvonne dat er best veel belangstelling is van volwassenen met werkervaring om leraar te worden. “Maar de overstap naar het onderwijs is groot”, benadrukt Yvonne. “Er zijn vele routes naar het leraarschap, waardoor potentiële zij-instromers niet weten waar ze moeten beginnen. Daar spelen we op in door het inrichten van één plek waar zij-instromers terecht kunnen met al hun vragen. Door oriëntatie-activiteiten en goede begeleiding te bieden, maar ook door intensief samen te werken met lerarenopleidingen hopen we drempels te verlagen. Op locaties waar het lerarentekort al heel groot is, worden zij-instromers nu al geregeld ingezet. Op andere locaties gebeurt dat nog niet. Ik zie het als onze opdracht dat alle scholen de meerwaarde van zij-instromers gaan ervaren. En na te denken over wie dat kunnen zijn. 60 plussers bijvoorbeeld zouden enorm waardevol zijn. Als ze maar open staan om te leren."

Zie de meerwaarde van diversiteit
Yvonne hoopt dat andere werkgevers – of ze nou wel of niet in het onderwijs werken – breder kijken naar het aanbod van personeel. “Wanneer iemand niet in het perfecte plaatje past, maar wel graag voor jouw organisatie wil werken, probeer het dan gewoon. Geef zo iemand de kans om te leren en te groeien. Hopelijk word je blij verrast en ga je de meerwaarde van diversiteit ervaren.”

Op juiste plek
Ine hoopt in ieder geval nog lang bij Yuverta te blijven werken. “Ik voel me al erg thuis. Ook zie ik dat wanneer een collega meer uitdaging zoekt, dit vaak te vinden is binnen de organisatie. Dat maakt het beroep ook aantrekkelijk denk ik. Iedereen die twijfelt wil ik aanraden om eens dag gastlessen te verzorgen. Op die manier heb je meteen een beeld van de studenten en hoe je de interactie ervaart.

Toon initiatief, kies inclusief
Yuverta boort andere, niet direct voor de hand liggende, doelgroepen aan om nieuwe medewerkers aan te trekken. Dat is slim in deze tijd van steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt. En het is ook inclusief. Want hiermee zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en welkom is. Ook al heb je niet de juiste diploma’s, werkervaring of pas je niet meteen in het perfecte plaatje.

In het bestuur van AANtWERK zit Harald Odinga. Hij is regiodirecteur Agrifood Capital en Noord Limburg bij Yuverta. Door beide rollen is er een directe verbinding met onderwijs binnen AANtWERK.

Spiering en Verhoeven klein

Inspiratie

Spierings Mobile Cranes en Verhoeven Family of Companies richtten samen JobsCool op

“Cooler dan alleen school en meteen een job”

Waar de net afgestudeerde techneuten vroeger niet aan te slepen waren, moet er nu hard getrokken worden om de nieuwe generatie enthousiast te maken voor deze branche. De interesse is er vandaag de dag minder: op school besteden ze er minder aandacht aan en ook thuis wordt er ook minder geklust. Als er niets wordt gedaan, komt menig techbedrijf hierdoor vroeg of laat in de problemen. Oss merkt dat nu al, een gemeente waar veel bedrijvigheid is in de techniek. Spierings Mobile Cranes en Verhoeven Family of Companies besloten niet langer te wachten en namen daarom het heft in eigen handen. Binnenkort opent JobsCool. De eerste en erkende – want onder supervisie van het Koning Willem I College – bedrijfsschool in Oss. Onlangs startten de eerste 10 leerlingen aan hun BBL+-opleiding Mechatronica of Constructieplaatwerker. We spraken Monique van Oostrom en Martine van Weverwijk.

Leerlingen krijgen meteen een arbeidsovereenkomst bij één van de twee bedrijven en worden dus ook betaald tijdens hun BBL+-opleiding, waarbij de plus staat voor meer aandacht voor de leerling. 2 Dagen per week krijgen ze onderwijs. Op de ene dag komt de theorie aan bod, op de andere de praktijk. De overige dagen werken ze in het bedrijf samen met hun praktijkbegeleider die ze overigens ook zien tijdens de lessen op school. Hiermee wordt een heel persoonlijke en vertrouwde omgeving gecreëerd.

“Deze leerlingen willen liever werken dan leren”, vertelt Martine. “Hun ouders hebben daarentegen liever dat ze eerst een diploma halen. Wij combineren die twee wensen en garanderen daarbij individuele aandacht voor de leerlingen en een baan. Het geeft de ouders het gevoel dat er iemand omkijkt naar hun kind.” Andersom leren de jongeren handelingen die ze ook direct toe kunnen passen in hun werk, waardoor leren nut heeft.”

|Vissen in dezelfde vijver
“Op de arbeidsmarkt vissen we in dezelfde vijver. De angst die er aan het begin was, verdween toen we elkaar vonden in de aanpak. Daar geloven we allebei heel sterk in”, benadrukt Monique. “Toen zijn we het gewoon gaan doen. En ervaarden we dat we kampen met dezelfde problematiek, we op allerlei vlakken van elkaar leren en ook aanvullen. Mooi toch en heel waardevol bovendien."

Regionale onderwijslocatie
“Ons doel is dat JobsCool groter wordt dan wij als initiatiefnemers. We zien het voor ons dat het een op zichzelf staande regionale onderwijslocatie wordt waar alle technische bedrijven zich bij aan kunnen sluiten om leerlingen op te laten leiden. Ook is het onze wens om daarbij programma’s te bieden voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Over die laatste gesproken. Bij Spierings loopt er momenteel een project met IBN om banen op te knippen en werk daardoor geschikt te maken voor een bredere doelgroep. Functiecreatie noemen we dat en is een manier waarmee werkgevers echt betekenis kunnen geven aan inclusief ondernemerschap. Daarnaast blijven de organisaties zich inzetten om techniek nóg beter op de kaart te zetten in Oss. “Dat doen we vanaf de basisschoolleeftijd door kinderen uit te nodigen in onze bedrijven”, vertellen de dames. “Dan krijgen ze een rondleiding en ervaren techniek door zelf iets in elkaar te sleutelen. Ook zijn er goede contacten met het vmbo en mbo om de leerlingen daar gezamenlijk opdrachten voor ons uit te laten voeren.”

Eerste succes
“Bij het intakegesprek met 1 van de leerlingen en zijn ouders - die nodigen we namelijk ook altijd uit – gaf de moeder aan een spreekwoordelijke radslag te willen maken. Ze maakte zich grote zorgen over wat er toch van haar zoon terecht moest komen. JobsCool zag hij wel zitten en zijn ouders vanzelfsprekend ook. Met name de passende aandacht en het feit dat er nu duurzaam wordt gewerkt aan zijn toekomst. Zo’n beleving, daar doe je het toch voor.”

Monique van Oostrom (54)werkt het grootste gedeelte van haar carrière in de logistieke dienstverlening binnen het vakgebied Human Ressources. Vijf jaar geleden maakte ze de overstap naar de technische sector bij Spierings Mobile Cranes als HR Manager. Daar is ze verantwoordelijk dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dagelijks houdt ze zich bezig met werving & selectie, personeelsbeheer, personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en training & (loopbaan)ontwikkeling. Spierings Mobile Cranes ontwikkelt, produceert en verkoopt onder eigen merk gebruiksvriendelijke, mobiele torenkranen. De activiteiten vinden plaats vanuit één locatie in Oss en worden met zo’n 350 medewerkers verricht. spieringscranes.com

Martine van Weverwijk (45) werkt al meer dan 20 jaar in de maakindustrie en sinds 8 jaar bij Verhoeven. Daar houdt ze zich bezig met de Public Relations en is ze verantwoordelijk voor de weg naar duurzaam ondernemerschap. De promotie van techniek bij de jeugd vormt een belangrijk speerpunt in haar werk. Verhoeven Family of Companies is gevestigd in Oss. De 170 medewerkers ontwikkelen en produceren samen maatwerkoplossingen voor de industriële bakkerijen wereldwijd. Daarnaast produceert het Osse bedrijf diverse interne transportsystemen voor tal van industrieën. verhoevenfamily.com

Voor meer informatie over JobSchool ga je naar www.jobscool.nl.

Eus klein

Kom naar de jubileum talkshow op 6 november

Klik hier om je aan te melden >>