WSPMH4

Wethouders over WSP Midden-Holland

Rogier Tetteroo en Michiel Bunnik

“Probeer die vacature eens anders op te vullen, los van de gebaande paden"


Elke ondernemer heeft goed personeel nodig om zijn of haar ondernemersdoelen te bereiken. Maar waar vind je deze mensen? Het WerkgeversServicepunt Midden-Holland is een is volwaardige meewerkend partner voor het vinden van goed personeel, volgens wethouders Rogier Tetteroo en Michiel Bunnik van centrumgemeente Gouda. Beiden zijn bestuurlijk betrokken bij de (her)start van WSP Midden-Holland, net zoals hun collega-bestuurders in Krimpenerwaard, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.

Inclusief werkgeverschap, wie durft?
Rogier Tetteroo: “Op papier willen alle werkgevers inclusief ondernemer zijn. Maar veel zijn nog onbekend met het terrein. Er leven vragen als: met wat voor werknemers krijg je te maken en wat voor regelingen zijn er waar je gebruik van kunt maken? Het is een specifieke tak van sport, waarvan niet iedereen de hoed en de rand van weet. Dat hoeft ook niet, want het Werkgeversservicepunt kan hierbij helpen. WSP Midden-Holland adviseert werkgevers op het gebied van regelingen, maar kan ook echt mensen vinden die bij jouw vacature of vraag passen. Want we kennen de mensen. En we hebben een regiobreed klantenbestand. Wij zien WSP Midden-Holland dan ook als een meewerkend partner. We zitten niet mooi te wezen achter een balie totdat werkgevers langskomen met een vraag.”

Maatwerk voor de juiste match
Michiel Bunnik: “WSP Midden-Holland kan ook werkgevers faciliteren met een fysieke plek in het Huis van de Stad in Gouda. Hier kunnen werkgevers bijvoorbeeld gesprekken voeren met potentiele werknemers. Daarvoor zijn er speciaal plekken gecreëerd, allemaal gericht op het helpen van werkgevers bij het invullen van hun vacatures. Wat ook mooi is, is dat WSP Midden-Holland ook faciliteert in een stukje onderwijs. Er is bijvoorbeeld een ernstig tekort aan lassers. Werknemers kunnen een lasopleiding aangeboden krijgen. De eerste groep lassers heeft al op een verkorte manier een diploma kunnen halen. Binnenkort begint de tweede lichting met de opleiding. Op die manier kun je vraag en aanbod sneller bij elkaar brengen. Praktijkverklaringen zijn hetzelfde principe. Je zorgt, in overleg met een werkgever, welke vaardigheid er nodig is voor het werk. Daarop maak je de opleiding op maat. Je moet mensen soms een kans geven om dat te doen wat ze nog niet gewend zijn.” Tetteroo: “WSP Midden-Holland zet ook moderne middelen in om matches tot stand te laten komen. Bijvoorbeeld video-cv’s waarbij werkgevers mensen écht zien.”

Talent is talent, beperking of niet
WSP Midden-Holland stimuleert inclusief werkgeverschap om zoveel mogelijk mensen die moeilijk aan een baan komen te helpen. Dit kan ook gaan om mensen met een fysieke of geestelijke beperking.
Michiel Bunnik: “Probeer die vacature eens anders op te vullen dan wat je van te voren bedacht. Los van de gebaande paden. Ga bijvoorbeeld eens werken met iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, en ontdek hoeveel enthousiasme en talent daar zit.” Als iemand een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, kan dat allerlei oorzaken hebben. Rogier Tetteroo: ”Ik ken iemand met een omgekeerd dag- en nacht ritme. Maar echt een hotshot in zijn vakgebied. Als je als werkgever bereid bent om kantoortijden voor hem aan te passen, haal je echt talent in huis.” Op ieder potje past een dekseltje. Maar dan moeten het potje en het dekseltje elkaar wel ontmoeten. Daar gaan we voor.”

Het ideale Werkgeversservicepunt
Het toekomstbeeld vanuit de ogen van beide wethouders is dat de arbeidsregio volledig als een eenheid functioneert. Bunnik: ”We zijn een eind op weg, maar we kunnen elkaar nóg beter tippen over kansen en mogelijkheden. Zodat er meer matches plaats kunnen vinden”. Snelheid van matches is ook een belangrijk focuspunt voor WSP Midden-Holland.” Tetteroo: “Als een werkgever belt met een vacature, moeten we deze snel kunnen opvullen. Want die arbeidskracht is nu nodig.”

BG 6

Column Brigitte Grootveld

Projectleider Perspectief op Werk VNO-NCW Rijngouwe

"Zonder wrijving geen glans"

Kent u het WerkgeversServicepunt Midden-Holland? Niet? Dat kan kloppen, het is nog redelijk nieuw in uw arbeidsmarktregio. Dit was zo ongeveer de eerste zin in mijn telefoontjes richting voorzitters van een aantal ondernemersverenigingen en platforms die arbeidsmarktregio Midden-Holland rijk is.

Als projectleider bij VNO-NCW Rijngouwe voel ik me natuurlijk verantwoordelijk voor alle werkgevers in deze regio. Dus als er iets wordt opgetuigd waar ook werkgevers bij betrokken zijn, wil ik natuurlijk weten hoe zij in de wedstrijd zitten. Wat vinden zij van sociaal ondernemen? Waar lopen ze tegenaan? Welke stappen willen ze zetten? Omdat ik zelf nauw samenwerk met de projectmanager van WSP Midden-Holland Chantal Botz, kon ik andersom ook meteen vertellen welke kansen er zijn.

Het is voor de meeste ondernemers een logisch onderdeel van het ondernemerschap”, hoorde ik van de één. “Hier wil ik zeker aan bijdragen”, vertelde een ander. Er kwam ook kritiek die meestal te maken had met ervaringen uit het verleden. De echte samenwerking werd gemist. Luisteren naar werkgevers en ondernemers kon beter. Wat mij betreft is dit net zo goed een deel van de fundering om samen te werken. Immers: zonder wrijving geen glans! De vraag moet dan ook zijn hóe en niet óf we moeten samenwerken.

U zult het met mij eens zijn dat een échte samenwerking een zware gedegen fundering nodig heeft. Scheuren, verzakkingen of afbrokkelende stenen is wat je wilt voorkomen. Inspraak, draagvlak, vertrouwen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en kennis van elkaars kwaliteiten zijn de ingrediënten die nodig zijn om met elkaar een gezamenlijk doel te bepalen en uit te voeren. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten we wat mij betreft met elkaar in gesprek. Inderdaad, opnieuw. Maar nu over de inhoud.

Dit is dan ook een directe uitnodiging om u als ondernemer of werkgever in arbeidsmarktregio Midden Holland, als voorzitter of als bestuurslid van een ondernemersvereniging bij mij aan te melden voor dit gesprek in – laten we zeggen – oktober. De uitnodiging ontvangt u heel snel van mij. Ik hoop dat het net zo’n constructieve gesprekken worden zoals ik die al heb gehad, inclusief kritische noot. Want zonder wrijving geen glans!

Brigitte Grootveld
Projectleider Perspectief op Werk
VNO-NCW Rijngouwe

WSPMH3

Johan Krijgsman

Bedrijfsleider Multinorm uit Waddinxveen

"Twaalf personeelsleden met een afstand tot de arbeidsmarkt rijker"

Pak een willekeurige beugel die gebruikt wordt in de bouw, grote kans dat deze hier vandaan komt. Ze komen uit Waddinxveen en worden gemaakt door onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Zij draaien volwaardig mee in het bedrijfsproces", aldus bedrijfsleider Johan Krijgsman. Hij is de drijvende kracht achter het geven van kansen aan mensen die moeite hebben mee te draaien in de maatschappij. Hij vertelt wanneer ze daar mee zijn begonnen en vooral waarom.

"13 Jaar geleden konden we maar moeilijk personeel vinden voor repeterend werk. We hebben toen, eigenlijk per ongeluk, een autistische jongen aangenomen via een school", vertelt Krijgsman. "Hij wilde constant hetzelfde werk doen. Dat vonden we opmerkelijk, maar zagen tegelijk kansen. Ik besloot me over deze jongen te ontfermen. Want hoe timide hij was in de omgang, van dit werk kreeg hij energie en bovendien een goed gevoel."

Aanpassingen
Inmiddels is Multinorm 12 personeelsleden met afstand tot de arbeidsmarkt rijker. Hiervoor heeft het bedrijf wel wat aanpassingen gedaan om het voor iedereen mogelijk te maken om er veilig te werken. Zo zijn machines aangepast naar een zogenoemde twee-handen-bediening. "Het betekent dat de persoon achter de machine het tempo bepaalt, niet de machine", legt Krijgsman uit.

Iedereen verdient een kans
"Waarom wij dit doen is simpel: wij vinden dat iedereen een kans verdient. Iedereen wil gezien en gewaardeerd worden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vangen veel klappen in het leven. Ze horen vaak dat ze iets níet kunnen in plaats van wel. Wij hebben onlangs een medewerker aangenomen die lang bij een ander bedrijf heeft gewerkt in de schoonmaak. Iedereen kende hem daar. Deze man werd ontslagen door bezuinigingen en kwam terecht in de wereld van solliciteren. De ene teleurstelling na de andere volgde. Dat doet iets met je eigenwaarde. Hij was al iets ouder, maar ik zag dat hij veel energie had. Oké, hij zegt soms onhandige dingen, maar daar werken we aan. Nu staat hij met een grote glimlach op de werkvloer. Hij is trots op zijn werkkleding en op zijn werkschoenen. Voor ons als bedrijf is dit natuurlijk ontzettend waardevol. Wij hadden een plek, hij kon deze plek vervullen en voelt zich gelukkiger dan ooit doordat hij volwaardig meedraait in de maatschappij."

Regionale samenwerking

Vroeger had Johan contact met bijvoorbeeld Promen, de gemeente en het UWV. Apart van elkaar. Tegenwoordig kan Johan terecht bij WSP Midden-Holland waar al deze partijen (en meer) bij aangesloten zijn. Johan heeft het altijd als prettig ervaren dat er enige vorm van begeleiding op afstand was. "Ik ben zelf geen hulpverlener, ben hier om de boel te leiden. Daarom zijn inzichten en adviezen van derden welkom."

Pak die kans
Wat Krijgsman betreft liggen er voor meer bedrijven kansen. Hij vind dat er veel jonge en oudere mensen thuiszitten die prima kunnen functioneren binnen een bedrijf. "Niet iedereen kan een heel motorblok uit elkaar halen. Maar veel kunnen er wél een bougie vervangen als je het ze leert. Als er dan subsidie beschikbaar is, gebruik die dan om deze mensen dit te leren."

BKBB 2

Aanmelden?

Klik hier
Frame 1662287 1280

Aafke Slagter is relatiemanager bij Vierstroom Hulp Thuis: "Ik heb nu twee fantastische, goed functionerende medewerkers. Zonder hulp had ik die niet gehad."